Sahte Vekaletname veya Sahte Kimlik İle Yapılan Tapu İşlemlerinde Devletin Sorumluluğu

Özet: Tapuda sahte kimlik ve vekaletname ile yapılan işlemden Devlet ve Noter sorumludurlar. Buradaki sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Akit tablosunda yazan bedelin gerçek olmadığı yazılı delil ile ispatlanmadıkça, zararın tespitinde akit tablosunda yazan bedel esas...

Kira Alacağı ve Kiralanana Verilen Zararlar ile Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemi

T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas No:2014/4983 Karar No:2014/14459 K. Tarihi:24.12.2014 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak ve tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü....

Devremülk ve Devre Tatil

DEVRE TATİL Devre tatil kavramını, tenis oynamaktan hoşlanan bir kisinin bu sporu yapmak için bir tenis kortu satın almaktansa bir tenis kulübüne üye olarak dilediği zaman tenis oynamasına benzetebiliriz. Bu kavram; bir ailenin süresiz olarak...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.