İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato

Konkordato, mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması anlamına gelmektedir. İflas eden şirketin üzerinde bulunan batık borçların temizlenmesi için gerçekleştirilen Konkordato, birçok yöntemle uygulanabilmektedir. Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için...

Noterden İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

İHTARNAME “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır. 6098 sayılı Türk...

Kiralanan Taşınmazın Paylı Mülkiyet Olması

Kiralanan Taşınmazın Paylı Mülkiyet Olması

Yargıtay Karar Özeti ; Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Davalı Borçlunun İtiraz Ettiği – Kiralanan Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Her Bir Paydaşın Sadece Kendi Payına Düşen Alacağı Talep Edebileceği/Elbirliği Mülkiyetine Konu...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.