Vize İhlali Cezası Ve Hesaplaması

Vize ihlali cezası, gidilen ülkede vize süresinden fazla bir süre kalma ya da amacı dışında davranma sonucunda uygulanan cezadır.

Örneğin; 2 aylık vize alan kişinin 3 ay ülkede kalması vize ihlali anlamına gelecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse; öğrenci vizesi ile ülkeye giren kişinin çalışması ihlaldir.Ülkeye kaçak yollarla girilmesi de vize ihlalinin bir türüdür.

Son yıllarda Türkiye’ye çeşitli Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden kaçak olarak fazla sayıda kişinin girdiği bilinmektedir. Bu kişiler de tespit edildiğinde aşağıda anlatılacak prosedür uygulanır ve vize ihlali cezası da verilir.

Vize süresini ve amacını aşmak ve ülkeye kaçak girmek dışında oturum izni ve çalışma izni de vize ihlalinin konusu olabilmektedir.

Çalışma izninin süresi dolmasına rağmen çalışan, oturma izninin süresi dolmasına rağmen Türkiye’de ikamet eden yabancılar da vize ihlalinde bulunmuş olmaktadır.

Vize ihlali cezası ve izlenecek prosedür 2022 yılı için önceki yıllardan farklılaşmıştır. Özellikle vize ihlali halinde Türkiye’ye giriş yasağına ilişkin kurallarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Biz de yazımızı bu doğrultuda güncellemiş bulunuyoruz. Aşağıda eski düzenlemeye de yer vererek konunun güncel halini sizlere sunduk. Dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.

Vize İhlali CezasıVize ihlali yapan yabancı kaçak konumuna düşmektedir. Bu durumda vize ihlali yapan yabancının ceza olarak bir ücret ödemesi gerekir. Bu ceza yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak hesaplanır.

Bazı ülkelerin vatandaşlarının bu kurala aykırı davranması durumunda bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekmektedir.

Zaman zaman sınırdışı edilen yabancılara yönelik af kararları çıkabilmektedir. Ancak 2022 itibariyle şuan için herhangi bir af uygulaması söz konusu değildir.

Yeni düzenleme vize ihlali durumunda Türkiye’ye giriş yasağı ile ilgili çok farklı hükümler getirmiştir.

Buna göre;bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilemezken bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında 1 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilmektedir.

Bazı vize ihlali hallerinde 3 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilirken bazı vize ihlali hallerinde hallin devamı süresince yani bir nevi süresiz giriş yasağı kararı verilemektedir.

Tüm bu hallerin detaylarına ayrı ayrı değineceğiz. Zira bu değişiklik oldukça önemlidir. Uzun süredir uygulanan klasik vize ihlali cezası geçtiğimiz yıl önemli değişikliklere uğramış ve bu konuda oldukça soru almaktayız.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanmayacak Haller

Vize ihlali olması durumunda şu hallerde ülkeden çıkış yapan;

Vize ihlali süresi 3 ayın altında ise bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeden yabancı kişinin kendiliğinden sınır kapısına gelmesi ve hakkında uygulanan idari para cezasını yani vize ihlali cezasını ödemesi halinde Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınamaz.

Vize ihlali süresi 3 ayın altında olması, bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi ve yabancı hakkında deport kararı alınması halinde yabancıya tanınan ülkeyi terketme süresi içinde yabancının sınır kapısına gelmesi ve vize ihlali cezası ödemesini yapması halinde hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınamaz.

1 Ay ile 5 Yıl Arasında Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanacak Haller

Vize ihlali olması durumunda şu halde ülkeden çıkış yapan;

Vize ihlali süresi 3 ay ve üzerinde ise bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeden yabancı kişinin kendiliğinden sınır kapısına gelmesi ve hakkında uygulanan idari para cezasını yani vize ihlali cezasını ödemesi halinde 1 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Peki bu 1 ay ile 5 yıl arasındaki Türkiye’ye giriş yasağı süresi neye göre belirlenecektir?

Elbette ki vize ihlal süresine göre belirlenecektir. Bunu da şöyle tablolaştırabiliriz:

3 Ay ile 5 Yıl Arasında Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanacak Haller

Vize ihlali olması durumunda şu hallerde ülkeden çıkış yapan veya hakkında deport kararı alınan;

Vize ihlali yetkililerce tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için sınır kapısına gelen ancak vize ihlali cezası ödemesini yapmayan yabancılar

3 ayın altında vize ihlali yapan ve hakkında deport kararı alınarak terke davet edilen yabancının kendine tanınan süre içerisinde ülkeyi terketmemesi ve vize ihlali cezası ödemesini yapmaması

3 ayın üzerinde vize ihlali yapan ve hakkında deport kararı alınarak terke davet edilen yabancın kendine tanınan süre içerisinde ülkeyi terketmemesi (bu halde vize ihlali cezası ödemesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır)

Yabancının ikamet izni veya çalışma izni talebi reddedildiği yahut halihazırdaki ikamet izni veya çalışma izni iptal edildiği halde kendisine yetkililer tarafından tanınan zaman zarfı içinde ülkeyi terketmemesi (bu halde de idari para cezası ödemesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır)180 gün içinde 90 gün kuralının kapsamı dolmasına rağmen, Türkiye’ye giriş yapanlardan 10 gün içinde ikamet iznine başvurmayan yabancılar (bu halde vize ihlali cezası ödemesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır)

Gözetin yükümlülüğü sona ererek buna alternatif bazı yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar (bu halde idari para cezası ödemesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır)

Görevli personel eşliğinde deport edilen yabancılar (bu halde de idari para cezası ödemesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır)

Bu halde de Türkiye’ye giriş yasağı süresi, ihlal süresine göre belirlenmektedir.

Bunu da şu şekilde tablolaştırabiliriz:

Süresiz Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanacak Haller

Kişi hakkında önceden verilmiş olan yukarıda belirttiğimiz Türkiye’ye giriş yasağı süresi dolmuş olsa dahi;

  • vize ihlali cezası yahut diğer idari para cezalarını (herhangi bir idari para cezası olabilir) ve diğer kamu alacaklarını ödemeyen yabancılar bu cezaları ödemediği müddetçe Türkiye’ye giriş yapamaz.

Vize İhlali Cezası Hesaplama

“Vize ihlali cezasının miktarını öğrenmek için bizi aramayınız. Vize ihlali cezası hesaplama konusunda kesin bilgiyi sınır kapılarından, havalimanındaki vize ihlali ofisinden öğrenebilirsiniz.”

Vize ihlalinde para cezası miktarı ihlali yapan yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve kaçak olarak ülkede kaldığı süreye göre değişebilmektedir. Birkaç örnekle ödenmesi gereken ceza miktarını açıklayalım.

  • Azerbaycan vatandaşları 30 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 8 ay Türkiye’de kalan Azerbaycan vatandaşı ilk ayını vizesine uygun olarak, geri kalan 7 ayı kaçak olarak geçirmiş olacaktır. Bu durumda kendisinin ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + 60 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli olacaktır.
  • Gürcistan vatandaşları 90 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 6 ay Türkiye’de kalan Gürcistan vatandaşı, 3 ay fazladan kalmış demektir. Böyle bir durumda ödenmesi gereken ceza miktarı; 50 USD (İlk ay bedeli) + 20 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli + Vize harcı olarak belirlenecektir.
  • Özbekistan vatandaşları 30 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 2 ay Türkiye’de kalan Özbekistan vatandaşı 1 ay fazladan kalmış durumdadır. Bu durumdaki Özbekistan vatandaşının ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + Kart bedeli + Vize harcı olacaktır

Vize ihlal ofisi, kaçak kalınan süreye ve vatandaşı olunan ülkeye göre cezanın hesaplanacağı ve cezanın ödeneceği yerdir. Vize ihlal ofisi havalimanlarında bulunur. Kaçak olarak Türkiye’de kalan yabancı buraya giderek cezasını ödeyebilir.

Vize İhlali Cezası Nereye Ödenir?

Vize ihlali yapan yabancılar belli bir miktar ceza ödemelidir dedik. Sınırdışı edilmemek için bu cezanın ödenmesi gerekmektedir.

Vize ihlali cezası havalimanlarında bulunan vize ihlali ofisine ödenebilir. Eski düzenlemede ödemenin ardından 10 gün içinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış yapılırsa hemen bir gün sonra tekrar giriş yapmak mümkün idi. Ancak yeni düzenleme ile Türkiye’ye giriş imkanı yukarıda izah ettiğimiz kurallara göre olmaktadır.

Vize ihlal ofisi, kaçak kalınan süreye ve vatandaşı olunan ülkeye göre cezanın hesaplanacağı ve cezanın ödeneceği yerdir. Vize ihlal ofisi havalimanlarında bulunur. Kaçak olarak Türkiye’de kalan yabancı buraya giderek cezasını ödeyebilir.

Her zaman belirttiğimiz gibi bu konuda mutlaka bir avukattan danışmanlık almanız gerekir. Eksik evrak olması, usule aykırı iş yapılması, cezanın eksik beyanı ve eksik ödenmesi, yabancı hakkında tahdit kodu olması, yeniden girişte usuli hata yapılması, girdikten sonraki oturma iznine başvurmada hata yapılması veya sürenin kaçırılması durumunda 5 yıla kadar deport kararı uygulanabilir yani 5 yıl Türkiye’ye giriş yasağı söz konusu olabilir.

Vize İhlali Durumunda Türkiye’ye Ne Zaman Giriş Yapılabilir?

Vize ihlali durumunda Türkiye’ye ne zaman giriş yapılabileceği duruma göre değişiklik göstermektedir. Eski düzenlemeye göre eğer yabancı ülkeden ayrılırken cezasını öder ve 10 gün içerisinde ikamet izni için başvuru yapacağını taahhüt ederse bir gün sonra dahi Türkiye’ye giriş yapabilir veya isterse daha sonra da giriş yapabilirdi. Yeni düzenlemede vize ihlali durumunda Türkiye’ye ne zaman giriş yapılabilir sorusunun cevabı yukarıda tablo ve maddeler halinde izah ettiğimiz kısma göre verilecektir.

Vize İhlali Sonucu Deport (Sınırdışı) Edilen Yabancı Ne Yapmalı?

Vize süresini aşan, oturum izni süresini aşan ve çalışma izni süresini aşan yabancılar vize ihlali yaparak kaçak konumuna düşer. Somut olayın özelliklerine göre haksız olarak deport edilen veya haksız olarak hakkında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanan yabancılar buna itiraz edebilir. Anca yukarıda belirtilen usule göre işlemler yapmamışsa görüldüğü üzere ciddi bir deport süresi ile karşı karşıya kalınabilir.

Somut olayın özelliklerine göre yabancının meşruhatlı vize davetiyesi alarak Türkiye’ye tekrar giriş yapması mümkün olabilir. Bu da çalışma, öğrenci, evlilik ve hastalık vizesi gibi örneklendirilebilir. Ancak durumun koşullarına uygun olan tip seçilmelidir. Aksi halde bu başvurularda çoğu zaman ret görmekteyiz. Başvurunun türüne göre yapılacak işlemler farklılık göstermektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgiyi “deport kararı kaldırma” yazımızda okuyabilirsiniz.

Vize İhlali ile Birlikte Yabancı Hakkında Tahdit Kodu Konması

Sınırdışı edilen yabancılar hakkında Ç114, G87, Ç141 gibi kodların konulduğunu görmekteyiz. Bazı kodlar bilgilendirici olduğu gibi bazıları sınırlayıcıdır. Dolayısı ile hakkında sınırlayıcı kod kararı olan bir yabancı yukarıda anlatılanların tamamını usulüne uygun yapsa da Türkiye’ye hakkındaki kod kararı mahkeme kararı ile kaldırılmadıkça giriş yapamaz.

Bu nedenle yukarıdaki işlemler yapılmadan önce bir avukat aracılığı ile yabancı için konulan ne tür bir kod bunun kontrolünün yapılması daha sağlıklı olacaktır. Biz bu konuda ilk olarak kod kontrolü yapıyoruz ve ona göre yol haritasını belirliyoruz.

Tahdit kodu konusunda yazdığımız yabancı tahdit kodları yazımızı okuyabilirsiniz.

Vize İhlali Cezası ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda vize ihlali cezası olarak para cezası ve Türkiye’ye giriş yasağından bahsettik. Görüldüğü üzere çeşitli ihtimallerde çeşitli sonuçlar doğmaktadır. Ayrıca bunların hepsi birbirinden önemli detaylardır. Bu nedenle sürecin sağlıklı bir şekilde hukuki zeminde hızlı ve etkin olarak sürdürülmesi gerekir. Bu nedenle gerek deport gerek Türkiye’ye giriş yasağı gerekse diğer konularda alanında uzman bir avukattan bilgi alınması her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0533 373 10 10 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.