Eşim İznim Olmadan Dairemizi Satabilirmi?

Eşim İznim Olmadan Dairemizi Satabilir mi?

Kocamla aramız pek iyi değil ilerleyen zamanda belkide boşanabiliriz. Oturduğumuz aile konutumuzu benden gizli satmasından endişeleniyorum. Yeni düzenlemelerle kocam benim rızam olmadan aile konutumuzu satabilir mi?

TBMM Başkanlığı’na sunulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilat kanununda değişiklik yapan torba yasada, aile konutu şerhlerinde mahkeme kararı aranmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı.

Eşinin Rızası Şart !

Koca eşinin rızası olmadan aile konutunu ne satabilecek ne de ipotek ettirebilecek. Bu düzenleme ile birçok kadınının yaşadığı mağduriyetin önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile hak kayıplarının ortadan kaldırılması ve sürecin hızlandırılması amaçlanırken, maddenin gerekçesinde de şu ifadelere yer verildi: “Madde ile Tapu Sicil Müdürlüğü’nce aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranması gerektiği yönünde farklı uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesine, telafisi imkansız zararların önlenmesine yönelik olarak taşınmazın maliki olmayan eşin mahkeme kararı olmaksızın tapu sicil müdürlüğünden aile konutu şerhi verilmesini isteyebilmesi öngörülmüştür.”

Yeni Medeni Kanun’la 2002 yılında getirilen “Aile konutu şerhi” düzenlemesiyaşanılan mahkeme süreçleri sebebiyle aksamaya uğramıştı. Aile Konutu şerhi ileilgili İzmir’de Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan bir dava sonrası Danıştay 10.Dairesi “Aile Konutu” düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Ancak Tapu veKadastro Genel Müdürlüğü’nün davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nagötürmüş ve haklı bulunmuştu. Yaşanılan hukuki süreçler nedeniyle aksamayauğrayan ve yeni davalara neden olan durum, Torba Kanun’la getirilendüzenlemeyle son bulacak. Mevcut uygulamada, aile konutu şerhi uygulamasınınyasal dayanağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili genelgesi çerçevesindeydi. Tek Bir Konut İçin Geçerli Aile konutu şerhi sadece bir konutla ilgili konulabiliyor. Diğer bir deyişleaile bütünlüğünün sağlandığı tek bir konut için bu düzenleme yapılabiliyor. Eğer ailenin ikinci bir konutu varsa aile konutu şerhi konulamıyor.

Aile şerhi konulabilmesi için ya konutun maliki olan eşin iradesiyle değişikliğe gidilmesi ya da malik olmayan eşin Tapu’ya başvurması gerekiyor. Malik olmayan eş, elinde evlilik cüzdanı ya da vukuatlı Aile Nüfus Cüzdanı ile taşınmazın bulunduğu köy ya da mahalle muhtarlığından ailenin o konuttayaşadığına dair belgeyi alması yeterli oluyor. Tapu dairesi, gerekl iincelemeleri yaptıktan sonra malik olan eşin iradesini aramaksızın konutüzerine “aile konutu” şerhi koyabilecek.

Sizde dahil tüm çiftlerin sağlıklı, huzurlu, güven ve mutluluk dolu bir evlilik sürmesini temenni ederim.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınızı İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.