Koca Eşinin Rızası Olmadan Aile Konutunu Satabilirmi?

TBMM Başkanlığı’na sunulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilatkanununda değişiklik yapan torba yasada, aile konutu şerhlerinde mahkeme kararıaranmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı.

Eşinin Rızası Olacak

Koca eşinin rızası olmadan aile konutunu ne satabilecek ne de ipotekettirebilecek. Bu düzenleme ile birçok kadınının yaşadığı mağduriyetin önünegeçilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile hak kayıplarının ortadan kaldırılmasıve sürecin hızlandırılması amaçlanırken, maddenin gerekçesinde de şu ifadelereyer verildi:
“Madde ile Tapu Sicil Müdürlüğü’nce aile konutu şerhi işlenmesi için mahkemekararı aranması gerektiği yönünde farklı uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılarıngiderilmesine, telafisi imkânsız zararların önlenmesine yönelik olaraktaşınmazın maliki olmayan eşin mahkeme kararı olmaksızın tapusicilmüdürlüğünden aile konutu şerhi verilmesini isteyebilmesi öngörülmüştür.”

Yeni Medeni Kanun’la 2002 yılında getirilen “Aile konutu şerhi” düzenlemesiyaşanılan mahkeme süreçleri sebebiyle aksamaya uğramıştı. Aile Konutu şerhi ileilgili İzmir’de Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan bir dava sonrası Danıştay 10.Dairesi “Aile Konutu” düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Ancak Tapu veKadastro Genel Müdürlüğü’nün davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nagötürmüş ve haklı bulunmuştu. Yaşanılan hukuki süreçler nedeniyle aksamayauğrayan ve yeni davalara neden olan durum, Torba Kanun’la getirilendüzenlemeyle son bulacak. Mevcut uygulamada, aile konutu şerhi uygulamasınınyasal dayanağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili genelgesiçerçevesindeydi.

Tek Bir Konut İçin Geçerli

Aile konutu şerhi sadece bir konutla ilgili konulabiliyor. Diğer bir deyişleaile bütünlüğünün sağlandığı tek bir konut için bu düzenleme yapılabiliyor.Eğer ailenin ikinci bir konutu varsaaile konutu şerhi konulamıyor.

Yeni Dönemde Eş Ne Yapacak?

Aile şerhi konulabilmesi için ya konutun maliki olan eşin iradesiyledeğişikliğe gidilmesi ya da malik olmayan eşin Tapu’ya başvurması gerekiyor.Malik olmayan eş, elinde evlilik cüzdanı ya da vukuatlı Aile Nüfus Cüzdanı iletaşınmazın bulunduğu köy ya da mahalle muhtarlığından ailenin o konuttayaşadığına dair belgeyi alması yeterli oluyor. Tapu dairesi, gerekliincelemeleri yaptıktan sonra malik olan eşin iradesini aramaksızın konutüzerine “aile konutu” şerhi koyabilecek.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınızı İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.