Beraat Ettim Tazminat Alabilirmiyim?

Beraat Sonrası Tazminat İstemi CMK. da bu duruma ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.Ve bu düzenlemelerde hangi hallerde tazminat istenebileceği ve kimlerin isteyebileceğine ilişkin açıklamalar getirilmiştir.Yine bu durumlarla sınırlı olarak verilmiş bir yargıtay kararını da istifadelerinize...

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Öncelikle belirtilmelidir ki; velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp...

Savunma Hakkı ve Müdafiilik

Yapılan son Anayasa değişiklikleri ile milletler arası anlaşmalar ülkemiz kanunları ile çatıştığında milletler arası anlaşma normlarının geçerli olduğu kabul edilmiştir. Özellikle Avrupa insan hakları sözleşmesi çok sayıda ceza muhakemesi normu içermektedir. Bunların en belirgin...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.