Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

  Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 165. Maddesinde düzenlenmiş olup, akıl hastalığı, özel ve nisbi boşanma sebeplerindendir. 165. madde hükmüne göre; “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak...

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

  Hayata kast, mutlak ve özel boşanma sebeplerinden olup, Türk Medeni Kanunu’nun 162. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur...

Terk Nedeniyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk, özel ve mutlak boşanma” sebeplerinden biri olarak sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun  Terk başlıklı 164. Maddesi: “(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden...

Basit Yargılama Usulü

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’yla, yargılama usulleri ikiye indirilerek, yazılı yargılama usulü dışında kalması gereken, daha kısa, basit ve çabuk sonuçlanmasında yarar bulunan dava ve işler basit yargılama usulüne tâbi tutulmuştur. Bu çerçevede, HMK yürürlüğe girdiğinde,...

İstihkak Davası

İstihkak, haczedilen veya haczedilmek istenen bir mal üzerinde (genelde menkul mallar mallarda), üçüncü bir kişi lehine mülkiyet iddiasında bulunulması olarak tanımlanabilir. İstihkak davaları ise, ileri sürülen bu mülkiyet iddialarının çözüme kavuşturulduğu davalardır. İstihkak iddiası,...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.