Yazılı Yargılama Usulü

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’yla, yargılama usulleri ikiye indirilerek, yazılı yargılama usulü dışında kalması gereken, daha kısa, basit ve çabuk sonuçlanmasında yarar bulunan dava ve işler basit yargılama usulüne tâbi tutulmuştur. Yazılı Yargılama usulü ise kanunda...

Zilyetlik Hakkı

Zilyetlik, bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlar. Yani mülk olarak taşınmaza sahip olunmasa da o taşınmaz üzerinde kullanım hakkını elinde bulundurma durumudur. Söz konusu mal, ister taşınır olsun ister taşınmaz olsun, mal sahibinin...

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde...

Zina Nedeniyle Boşanma

  Evlilik akdi ile birlikte, eşlerin birbirlerine karşı başlayan yükümlülüklerinden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Zina, evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün en ağır şekilde ihlâlidir. Zina,  4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 161. maddesinde düzenlenen, özel ve...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.