Category: Uluslararası Hukuk

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ‘ne Başvuru Nasıl Yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bazı temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir yargı kurumudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), mahkemenin yargı yetkisi ile koruma altına alınan hak ve özgürlükleri düzenlemektedir....

Uluslararası Alacak Tahsili

Uluslararası Alacak Tahsili  20.yüzyılla birlikte ortaya çıkan küreselleşme kavramı ile uluslararası şirketler önemli hale gelmeye başlamıştır. Uluslararası şirketlerin ekonomide daha fazla yer almaya başlaması ile de  özellikle uluslararası alacak tahsili konusu önem kazanmaktadır. Uluslararası...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.