Category: İcra Hukuku

Ev Eşyası Haczedilemez

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4289 K. 2014/6671 T. 10.3.2014 • EV EŞYASININ HACZİ ( Amacının Borcun Tahsilinin Sağlanması Olup Borçluyu Taciz Etmek Ya da Baskı Kurarak Ödemeye Zorlama Maksadıyla Yapılamayacağı/Aksinin İ.İ.K.’nun Genel...