Category: Gayrimenkul Hukuku

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Borçlar Kanunumuzun 511- 519. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeler ile yasa koyucu ölünceye kadar bakma aktini (sözleşmesini) tarif etmiştir, Yasanın tarifine göre “Kaydıhayat ile (Ölünceye kadar) bakma sözleşmesi taraflardan birinin...

Kira Alacağı ve Kiralanana Verilen Zararlar ile Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemi

T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas No:2014/4983 Karar No:2014/14459 K. Tarihi:24.12.2014 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak ve tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü....

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.