Category: Gayrimenkul Hukuku

Tapu İşlemleri

  Tapu’da Yapılabilecek İşlemler Şunlardır ; Satış İşlemi İpotek Tesisi İşlemi Miras Yoluyla İntikal İşlemi İştirakin ( Elbirliğinin ) Bozulması İşlemi Vasiyetnamenin Uygulanması ( Tenfizi ) İşlemi Kat Mülkiyeti Tesisi İşlemi İntifa ( Kullanma ) Hakkı Tesisi İşlemi Bağış...

Kentsel Dönüşüm

Bu çalışma, kentsel dönüşüm uygulamalarında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları ve bu sorunların sonucu olarak idari yargı mercilerinde görülecek olan kentsel dönüşüm kapsamındaki iptal davalarının aşamalarını ve izlenecek yolları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kentsel dönüşüm ne...

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Tahliye Sebeplerinin Oluşması Halinde Açılacak Davalar Günümüzde çok karşılaştığımız hukuki uyuşmazlıklardan birisi de kiracının kira borcunu ödememesidir. Kiraya veren bu durumda kira borcunun tahsilini istemekte ve bir an önce kiracıyı taşınmazdan tahliye etmeyi talep...

Mal Paylaşımı Davası

Boşanma Davalarında Mallar Nasıl Paylaşılır?  1926’dan Önceki Dönemde Boşanmada Mal Paylaşımı 1926 yılından önce Türk Hukuku’nda karı-koca mal rejimi kavramı ve buna ait çeşitli kurallar yoktu. Eşlerden her birinin kendi mallarında eskisi gibi zilyet ve bunlara...

Tasarrufun İptali Davası

İptal davasının konusu, İİK m.278,279 ve 280 uyarınca iptale tabi bir tasarruf ile borçlunun üçüncü kişiye devretmiş olduğu mal veya hak üzerinde, davacı alacaklının cebri icra yolu ile hakkını alma yetkisi elde etmesi ve...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.