Category: Gayrimenkul Hukuku

İcra Yoluyla Taşınmaz Satışı

Uygulamada, borçlu adına kayıtlı gayrimenkul üzerine konulan haczin satış işlemlerinde, mesleğe yeni başlayan avukatların sıklıkla hatalar yaptığı, bu nedenle alacağı tahsil etmeye uğraşırken müvekkilleri adına hak kayıplarına sebebiyet verdiklerini gözlemlemekteyiz. Gayrimenkul haczinde, başlangıcından sonuna...

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu), bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya zilyetlik hakkının, ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi anlamına gelir. Ortaklığın giderilmesini istemek yenilik doğuran bir haktır. Ortaklığın giderilmesi ya paydaşların oy birliğiyle...

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

1- Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesini kim düzenler, şekli için zorunlu unsurlar nelerdir? Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesini, Noter, Sulh Hukuk Hakimi veya Tapu memuru düzenleyebilir. Tapu memuru, yanlızca konusu taşınmaz olan sözleşmeleri yapabilir. Ölünceye Kadar Bakma...

Müteahhite Nasıl Dava Açabilirim ?

Ruhsata ve sözleşmeye aykırı olarak inşa edilen bağımsız bölümler İmar Kanunu 32. m uyarınca ruhsat ve eklerine aykırı yapılar olduğundan yıktırılır. Bu sebeple İmar Kanununa aykırı olarak yapılan ve kaçak olan katlardan dolayı hiç...

Kiralanan Taşınmazın Paylı Mülkiyet Olması

Kiralanan Taşınmazın Paylı Mülkiyet Olması

Yargıtay Karar Özeti ; Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Davalı Borçlunun İtiraz Ettiği – Kiralanan Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Her Bir Paydaşın Sadece Kendi Payına Düşen Alacağı Talep Edebileceği/Elbirliği Mülkiyetine Konu...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.