Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açılabilir mi?

Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açılabilir mi?

Turk Medeni Kanununun madde 164 4. Fıkrasında konu olmuştur. Maddeye göre; ”Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine kararverilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesihalinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilikbirliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin üzerine boşanmaya kararverilir.”
Bu maddenin asıl amacı evliliklerini fiili olarak bitirmiş ve uzunca birsüre ayrı yaşayan ve bir türlü bir araya gelemeyen kısaca ortak hayatı sürdürmekonusunda hiçbir sekilde anlaşamayan eşlere evliliklerini hukuki yonden bitirmeimkanı tanımaktır.

Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesiiçin şartları sıralarsak;

1) Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış olan davanınmahkemece reddedilmiş olması;
Daha önce açılmış olan davanın hangi eş ve ne sebeple açılmış olması önemlideğildir. Asıl önemli olan daha önce bir boşanma davasının açılması vemahkemece reddedilmiş olmasıdır. Yargıtay daha önce açılmış boşanma davasınınferagatlar sonuçlanmış olması halinde bile bu sartın gerçekleşmiş sayılacağınıkabul etmektedir. Feragat tarihinden itibaren üç yıllık sürenin başladığı yineYargıtayca kabul edilmektedir.
Fakat evliliğin butlanı ve feshi davalarının reddi için bu sartınolusmayacagini da hatırlatmakta fayda vardır.
Reddedilen davaya ait karar yabancı mahkeme kararı da olabilir. Fakatyabancı mahkemenin kararının tanınması ve tanıma kararının da kesinleşmişolması şarttır.

2) Red Kararının Kesinlesmesinden İtibaren Üç Yıl Geçmesi Şartı;
Bu şartın gerçekleşmesi için daha önce ki Red ile sonuçlanan boşanmadavasında kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yılın sonunda açılabilir. 3yıllık süre dolmadan dava açmak mümkün değildir. Eğer önceki dava feragat ilesonuçlanmış ise feragat beyanından itibaren 3 yıl geçmelidir.

3) Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması;
3 yıllık süre içerisinde ortak hayatın yeniden Kurulamamış olması daşartlardan biridir. Eşlerin bu süre zarfında zaman zaman buluşmaları, kararalmaları ve cocuklarının durumunu konuşmak için ara sıra bir araya gelmelerieslerin ortak hayatlarının yeniden kurulmuş olduğunun bir göstergesi değildir.Fakat bu dönemde kısa sürelide olsa eşler aynı evde yaşarsa bu sebeple boşanmadavası açılmasına engel teşkil eder.

4) Eşlerden Birinin Dava Açması Gereklidir;
Daha önce ki boşanma davasında kusurlu yada kusursuz olan her iki eş dedavayı açabilir. Hakim 3 yıllık sürenin geçtiğini ve ortak hayatın yenidenkurulamadıgını araştırdıktan sonra boşanmaya karar verecektir.

5) Kusur Durumu
Taraflardan birinin 3 yıllık süreden sonra dava açmasıyla, taraflarınbirbirinden nafaka yada tazminat talepleri varsa kusur durumu önemlidir.Reddedilen yada feragatlar sonuçlanan davada kusur belli degilse hakim kusuraraştırması yapacaktır.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.