Üvey Kardeşlerin Miras Hakkı

Babam Vefat Etti, Üvey Kardeşlerim Mirastan Bana Pay Vermeyeceklermiş. Ne Yapmalıyım? Bizim babamız geçen ay vefat etti, biz 3 kardeşiz ancak diğer 2 kardeşimle annelerimiz bir değil. Annem ve diğer eşi de babamdan önce vefat ettiler. Diğer 2 erkek kardeşim bana babamın mal varlığından yararlanamazsın sana bir şey vermeyiz dediler. Açıkçası benimde mirasta gözüm yok, ancak sonuçta benimde öz babam haktır diye düşündüm hakkıma düşeni almak için kanuni olarak ne yapmam gerekir?

Miras paylaşımında bu şekilde iyiniyetten uzak davranışlar sergilenmesine malesef ki alıştık. Halbuki bu hiç de doğru bir tutum değildir. Tabiki babanızın terekesinden ( mirasından ) size düşen payınızı talep edeceksiniz ve alacaksınız. Sonuçta herkesin bildiği gibi ölüm hak miras helaldir.

Yürürlükteki kanunlarımıza göre mevcut durumda babanızdan kalan mirasın üç çocuğu arasında eşit paylaştırılması gerekmektedir.Bu hususu Medeni Kanunun 495, 496 ve 497 md hükümleri açıkça belirtmiştir.

İlgili Kanun Hükümleri

Madde 495-Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

  1. Ana ve baba Madde 496- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

III. Büyük ana ve büyük baba Madde 497- Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.
Yine bilinmesinde fayda görüyorum ki ;

  • Mirasçı olabilmenin ön koşulu kanun hükmündede açıkca belirtildiği gibi mirasbırakan kişi öldüğü anda sağ olmaktır. Bu nedenle babanızın her iki eşininde kendisinden önce ölümüyle birlikte mirasçılık sıfatını kaybetmişlerdir. Yasal mirasçısı statüsünde olan siz ve diğer kardeşleriniz tereke üzerinde eşit pay sahibi olursunuz.
  • Ancak babanızın ikinci eşi sağ olsaydı o, 1/4 hisse siz ise kardeşlerinizle birlikte kalan 3/4 hisseyi paylaşmanız gerekecekti. Keza aynı durumda babanızın çocuğu olmasaydı sağ kalan eş 1/2 hisse ve bunun yanısıra büyük ana ve büyük baba yine sağ olmak şartıyla kalan 1/2 hisseyi eşit paylaşcaktı.

Yapmanız Gereken; öncelikle mirasçılık belgesi ( veraset ilamı ) alımak olacaktır. Bu belge mirasçının talebi üzerine, sulh mahkemesi ve noterler tarafından verilen ve mirasçının, mirasçılık sıfatını ispat etmesine ve bu sıfatla tereke üzerinde tasarrufta bulunmasına yarayan bir belgedir.

Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesi ile Noterlik Kanunu’na 71/A, 71/B ve 71/C maddeleri eklenmiş ve bu belge 01.10.2011 tarihinden bu yana notetler tarafındanda verilmektedir. İtiraz durumunda yargıya intikal edecek olmasına rağmen, duruşma günü beklemeksizin belki hemen, belki de birkaç saat içerisinde mirasçılık belgesi çıkarılabilecek olması sebebiyle yaygın tercih sebebidir.

Ancak bazı istisnalar dışında mirasçılık belgesi sadece mahkemeler tarafından verilmektedir. Bu haller kanunda şöyle belirlenmiştir.

“Mirasçılık belgesi verilmesinin yargılamayı gerektirmesi, nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması veya mirasçılık belgesinin yabancılar tarafından talep edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi noterler tarafından verilemez.”

Bu bilgiler ışığında hareket etmenizi tavsiye ederim.
Başınız sağolsun, babanızın mekanı cennet olsun. Sağlıcakla kalın.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.