Malulen Emeklilik

Malulen emekli olabilmenin iki şartı vardır. Birincisi sigortalılık, ikincisi de sağlık şartlarıdır.

Sigortalılık şartı olarak ; en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Sağlık şartı olarak da ; çalışanın işe girdiğinde malul sayılacak derecede hasta olmamasıdır. İşe girmeden evvel yüzde 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olması şarttır. İşe girdikten sonrada bu oranın yüzde 60 veya daha fazla oranda olması gerekir.

Yasa gereğince hastalık doğuştan da olsa işe girmeden evvel yüzde 60’tan az rapor oranına sahip olmak gerekir ve bu hastalık veya sakatlık işe girdikten sonra artmış ve yüzde 60 oranını aşmışsa malulen emekli olabilirsiniz.

Ama SGK malesef birçok malulen emeklilik başvurularında olduğu gibi oranı ne olursa olsun işe girmeden evvel var olan hastalık durumlarında rahatsızlık sonradan artsa da için yapılan başvurularını direk red ediyor.

Bu durumda da ancak mahkemeye başvurarak emekli olabilirsiniz.

Hukuki yola başvurmadan önce işten çıkın ve SGK’ya malulen emeklilik için talepte bulunun. SGK sağlık raporu oranı sebebiyle reddederse SGK Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz edin. İtirazınız reddolunca da artık iş mahkemesinde dava açabilirsiniz.

ÖRNEK YARGI KARARI

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2008/9350
KİMLER MALUL (İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Sağlık Kurulu Raporundaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybedenler)

MALULİYET AYLIĞI İSTEMİ
(İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği)

MALUL SAYILMA (İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybedenler – Maluliyet Aylığı İsteminin Kabulü Gereği)

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI
(Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi – İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği) 506/m.53

ÖZET: Davacı, çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespitini istemiştir. Davacının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki çalışma gücü kaybı oranının % 63 olduğu ve bu oranın 2/3 oranı karşılığını oluşturan % 66.66 oranının altında kaldığı gözetilerek; ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızası bulunmayan, görme kaybına ilişkin çalışma gücü kaybı oranı da eklendikten sonra, çalışma gücünün 2/3’ünü kaybetmiş konuma düşen davacının isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.


Makaleyi aşağıdaki uygulamalar ile paylaşabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.