Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvurusu Dilekçe Örneği

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.

İstinaf başvurusu ; Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun’da bulunan Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmek üzere dava dosyasını ele alan yerel mahkemeye verilecek bir istinaf dilekçesi ile yapılabilir.

İstinaf başvuru süresi ; hükmün usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğ veya tefhim edilmesi gerekir. Usulüne uygun yapılmayan tefhim (duruşmada hazır olan tarafa kararı bildirme) veya tebliğ, istinaf başvuru süresinin işlemeye başlamasını engeller.

Hukuk davası için istinaf başvuru süresi, hükmün usulüne uygun tebliği veya tefhiminden itibaren iki haftadır. (HMK md. 345).

Kişinin MERNİS adresinde bulunmaması sebebiyle kapıya tebliğ kağıdı yapıştırılması ve tebligat zarfının muhtara teslimi durumunda Tebliğ tarihi, posta kutusuna notun yapıştırıldığı tarihtir. ( İstinaf Mahkemesi Kararı )

Karar verildikten sonra Gerekçeli Karar yazılıncaya kadar bu süreyi durdurmak için İstinaf Süre Tutum Dilekçesi verilmelidir. Sonrasında gerekçeli karar tebliğ geldiğinde iki hafta içerisinde İstinaf Başvuru Dilekçesiverilmesinde fayda vardır.

Aynı zamanda istinaf gerekçelerinizi daha ayrıntılı ifade etmek isterseniz istinaf incelemesinin DURUŞMALI yapılmasını talep edebilirsiniz. Bu talebinizi yukarıda örnek olarak sunduğumuz dilekçelere yazmanız yeterli olacaktır.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. 

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.