İsmimi Nasıl Değiştirebilirim?

İsmimi Nasıl Değiştirebilirim?

Ben ismimin değiştirilmesini istiyorum ama çok zahmetli diyorlar, gerçekten öyle mi? Rica etsem bu konuda ki yasa açısından bir bilgi verebilir misiniz.

Medeni Kanuna göre çocuğun ismini anne ve babası koyar. Kişi kendisine konulan ismi değiştirmek istiyorsa bu isteğini haklı bir nedene dayandırmalıdır.

Örneğin herkes tarafından Berfin olarak tanınan ve bilinen bir kişinin ismi, nüfus kütüğünde Ayşe ise; kişi dava açarak ismini nüfus kütüğüne Berfin olarak kaydettirebilme olanağına sahiptir. İsim değişikliği yapmak isteyen kişinin haklı bir nedeni varsa Medeni Kanun 27.maddesine dayanarak yetkili ve görevli mahkemeden isminin değiştirilmesini talep edebilir. Dava herhangi bir süreye tabii değildir. Davayı açacak olan kişi davasını her zaman açılabilir.

Ayrıca isim değiştirme davası yalnızca bir kere açılabilir. İsim değişikliği davasında haklı olarak ileri sürülebilecek nedenlerden bazıları şöyledir:

• Kulağa hoş gelmeyen, telaffuzu zor, küçültücü, alay konusu olabilecek, gülünç veya çirkin anlamlar ifade eden isimler
• Söylenmesi ve yazılması güç olan isimler
• Din değiştirmeden dolayı değiştirilmek istenen isimler
• Sahibi hakkında şüphe oluşturabilecek mahiyette olan isimler
• Kişinin ülke içinde kötü şöhretle tanınmış bir aileye mensup olduğu izlenimini uyandıran isimler
• Toplum içerisinde bilinen ve gündelik hayatta kullanılan isim ile nüfus kütüğünde kayıtlı ismin farklı olması
• Resmi isminden çok değiştirmek istediği isimle çevresinde tanınması gibi.

Açılacak olan dava, davacının bulunduğu ilin Nüfus Müdürlüğüne karşı açılır. Davayı kişi şahsen açabileceği gibi, avukatı vasıtasıyla da yürütebilir. Davayı açacak olan kişi reşit (18 yaşını doldurmuş) değilse, davayı velisi açacaktır. Kişinin aranan kişilerden olup olmadığı, bulunduğu yere göre Emniyet veya Jandarma Bilgi İşlem Merkezinden araştırılır.

Uygulamada bazı insanlar Yurt dışına turist olarak gitmekte fakat sonra dan izini kaybettirip orada yaşamak istemektedirler.Fakat yakalanıp sınır dışı edilince tekrar dönmek için ismini değiştirip yeniden pasaport alma yoluna gitmektedirler.

İsim tashihi davalarının en önemli öğesi ise şahitlerdir. Zira hâkim genellikle ( hatta diyebiliriz ki her daim ) şahit beyanlarına göre karar vermektedir. Bu nedenle ilk celsede muhakkak, kişinin çevresinde almak istediği isim ile tanındığına, kimlikte yazılı olan isimin kişinin günlük hayatta kullandığından farklı olduğuna dair şahitlik edebilecek en az iki kişi hazır bulundurulmalıdır.

Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde açıkça “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.” denmekle kastedilen durumlardan birisi de kütükte kayıtlı bulunan ismin, gündelik hayatta kullanılan isimden farklı oluşudur ki bu durum ancak şahit vasıtasıyla ispatlanabilecektir.

Adın değiştirildiğinin nüfus kütüğüne kaydı ve ilanı zorunludur. Kişi isim değişikliğinin nüfus kütüğüne kaydından sonra yapacağı işlemlerde yeni ismini kullanma hakkına sahip olacaktır.

İsim değiştirme hususu Medeni Kanunun 27.maddesinde düzenlenmiştir.Madde metni aşağıdadır.

Adın değiştirilmesi

Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Görevli Mahkeme : Asliye Hukuk Mahkemesi

Yetkili Mahkeme : Kişinin ikamet ettiği veya Nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
İsmin değiştirilmesine ilişkin Mahkeme kararı ulusal bir gazete de ilan edildikten sonra hüküm ifade etmektedir.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.