Mal Paylaşımı Davası

Boşanma Davalarında Mallar Nasıl Paylaşılır?  1926’dan Önceki Dönemde Boşanmada Mal Paylaşımı 1926 yılından önce Türk Hukuku’nda karı-koca mal rejimi kavramı ve buna ait çeşitli kurallar yoktu. Eşlerden her birinin kendi mallarında eskisi gibi zilyet ve bunlara...

Tasarrufun İptali Davası

İptal davasının konusu, İİK m.278,279 ve 280 uyarınca iptale tabi bir tasarruf ile borçlunun üçüncü kişiye devretmiş olduğu mal veya hak üzerinde, davacı alacaklının cebri icra yolu ile hakkını alma yetkisi elde etmesi ve...

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Borçlar Kanunumuzun 511- 519. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeler ile yasa koyucu ölünceye kadar bakma aktini (sözleşmesini) tarif etmiştir, Yasanın tarifine göre “Kaydıhayat ile (Ölünceye kadar) bakma sözleşmesi taraflardan birinin...

Sahte Vekaletname veya Sahte Kimlik İle Yapılan Tapu İşlemlerinde Devletin Sorumluluğu

Özet: Tapuda sahte kimlik ve vekaletname ile yapılan işlemden Devlet ve Noter sorumludurlar. Buradaki sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Akit tablosunda yazan bedelin gerçek olmadığı yazılı delil ile ispatlanmadıkça, zararın tespitinde akit tablosunda yazan bedel esas...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.