İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato

Konkordato, mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması anlamına gelmektedir. İflas eden şirketin üzerinde bulunan batık borçların temizlenmesi için gerçekleştirilen Konkordato, birçok yöntemle uygulanabilmektedir. Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için...

Noterden İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

İHTARNAME “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır. 6098 sayılı Türk...

Yeni Hükümet Sistemi ve İşleyişi

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 27. Dönem Milletvekilleri’nin yeminiyle resmen başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkiler sil baştan tanımlanacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak...

Ortaklığın Giderilmesi Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Ortaklığın giderilmesi davası, hisseli taşınmaz mallar için açılabilen davalar arasında yer alıyor. Bu dava,taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması...

Tapu İşlemleri

  Tapu’da Yapılabilecek İşlemler Şunlardır ; Satış İşlemi İpotek Tesisi İşlemi Miras Yoluyla İntikal İşlemi İştirakin ( Elbirliğinin ) Bozulması İşlemi Vasiyetnamenin Uygulanması ( Tenfizi ) İşlemi Kat Mülkiyeti Tesisi İşlemi İntifa ( Kullanma ) Hakkı Tesisi İşlemi Bağış...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.