Çocukların Hakları Nelerdir?

Çocukların Hakları Nelerdir ? Küçük İnsanların Büyük Hakları ; Çocuklar.. Çocuk, insanlığın devamlılığını sağlayan en önemli aktördür. Nitekim insan fıtratında da çoğalma isteği vardır. Bir insanın korunma, barınma, yeme içme ve benzeri ne ihtiyaç...

Emekli Maaşına Haciz Uygulanabilirmi?

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2014/11804 KARAR NO. 2014/16976 KARAR TARİHİ. 11.6.2014 Muvafakat Verilmişse Emekli Maaşına Haciz Uygulanması Yasaldır. 2004/md.83 ve 5510/md.93 gereğince : Borçlu, maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat ettiğini bildirmiş, icra müdürlüğünce...

Nafaka

Yardım nafakası nedir? 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre koşulları oluştuğunda çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilir; Tedbir nafakası, İştirak nafakası , Yardım nafakası . TMK m. 364 f. I hükmüne göre herkes, yardım etmediği takdirde...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.