Boşanma Sonrası Mal Paylaşımında Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Davası – Kooperatif Dairesi

M.. A.. ile G.. D.. aralarındaki katkı alacağı ve değer artış payı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair İzmir 12. Aile Mahkemesi’nden verilen 22.11.2012 gün ve 1059/826 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili...

İftira Suçu

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2003/3921 Karar: 2003/11714 Karar Tarihi: 10/14/2003 Manevi Tazminat Davası – Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebi – Karşılık Dava – Davacının Dilekçesinde İftira Suçunu İşlediği İddiası – Zamanaşımı ÖZET: Borçlar...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.