Emekli Maaşına Haciz Uygulanabilirmi?

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2014/11804 KARAR NO. 2014/16976 KARAR TARİHİ. 11.6.2014 Muvafakat Verilmişse Emekli Maaşına Haciz Uygulanması Yasaldır. 2004/md.83 ve 5510/md.93 gereğince : Borçlu, maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat ettiğini bildirmiş, icra müdürlüğünce...

Nafaka

Yardım nafakası nedir? 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre koşulları oluştuğunda çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilir; Tedbir nafakası, İştirak nafakası , Yardım nafakası . TMK m. 364 f. I hükmüne göre herkes, yardım etmediği takdirde...

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımında Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Davası – Kooperatif Dairesi

M.. A.. ile G.. D.. aralarındaki katkı alacağı ve değer artış payı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair İzmir 12. Aile Mahkemesi’nden verilen 22.11.2012 gün ve 1059/826 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili...

İftira Suçu

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2003/3921 Karar: 2003/11714 Karar Tarihi: 10/14/2003 Manevi Tazminat Davası – Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebi – Karşılık Dava – Davacının Dilekçesinde İftira Suçunu İşlediği İddiası – Zamanaşımı ÖZET: Borçlar...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.