İcra Takibinden Önce Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketiciler ! 3300 TL’den düşük alacaklarınızı doğrudan doğruya icraya vermeyin ! Yargıtay ; 3300 TL ve Altındaki Alacaklar İçin İcra Takibinden Önce Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunludur. Bu miktardaki alacaklar için tüketiciler mahkemelerde dava...

Boşanma Davası Sırasında Sadakat Yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1895 K. 2015/15882 T. 15.9.2015 * BOŞANMA DAVASININ SINIRLARINI ÖN İNCELEME AŞAMASINA KADAR BİLDİRİLMİŞ VAKIALARIN ÇİZDİĞİ (Mahkemece Ancak Bu Vakıalar Hakkında İnceleme ve Değerlendirme Yapılabileceği/Aksi Halde Talebin Dışına...

Beraat Ettim Tazminat Alabilirmiyim?

Beraat Sonrası Tazminat İstemi CMK. da bu duruma ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.Ve bu düzenlemelerde hangi hallerde tazminat istenebileceği ve kimlerin isteyebileceğine ilişkin açıklamalar getirilmiştir.Yine bu durumlarla sınırlı olarak verilmiş bir yargıtay kararını da istifadelerinize...

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Öncelikle belirtilmelidir ki; velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.