Boşanma Davalarında Takıların Kimde Olduğunun İspat Yükü Hangi Taraftadır?

Kanunda aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes iddiasını ispatla yükümlüdür (M.K6). Ancak iddialar karşılaştığında kimin ispat yükü altında bulunduğunun tespiti her zaman kolay olmamaktadır. Bunun için gerek ilmi gerekse kazai içtihatlarda bir takım ölçülere yer...

Savunma Hakkı ve Müdafiilik

Yapılan son Anayasa değişiklikleri ile milletler arası anlaşmalar ülkemiz kanunları ile çatıştığında milletler arası anlaşma normlarının geçerli olduğu kabul edilmiştir. Özellikle Avrupa insan hakları sözleşmesi çok sayıda ceza muhakemesi normu içermektedir. Bunların en belirgin...

Zihinsel Engelli Olan Kişiler Nasıl Boşanır?

Öncelikle Türk Medeni Kanununda düzenlenen bazı maddeleri bilmek gerekiyor. Bunlar ; MK m 125 “Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.” MK m 133 “Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi bakımdan sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu...

Boş Ol Demek Boşanma Sebebimi?

Boş Ol Demek Boşanma Sebebimi?

Kadına “Boş Ol” Demek Boşanma Sebebi Olabilir Mi? Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Bununla birlikte Yargıtay uygulamasında dinsel boşamada bulunmak yani kocanın...

İsmimi Nasıl Değiştirebilirim?

İsmimi Nasıl Değiştirebilirim? Ben ismimin değiştirilmesini istiyorum ama çok zahmetli diyorlar, gerçekten öyle mi? Rica etsem bu konuda ki yasa açısından bir bilgi verebilir misiniz. Medeni Kanuna göre çocuğun ismini anne ve babası koyar....

Gözaltına Alınan Kişinin Hakları Nelerdir?

Terör, günümüzde ana akım medya tarafından sık sık kullanılan kelimelerden biridir. Örgüt terörü, trafik terörü, maganda terörü diyerek saya saya bitiremeyen ana akım medyanın gazeteleri ve televizyonları terörden geçilmez hale gelmiştir. Hal öyle bir...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.