Boşanma Davalarında Maddi – Manevi Tazminat

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/2-707 KARAR NO: 2013/303 Taraflar arasındaki “boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.Aile Mahkemesi`nce davanın kabulüne dair verilen 31.05.2011 gün ve...

Evden Uzaklaştırma

8 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile birlikte, önceki Kanun’un bazı maddeleri değiştirilmiş ve koruma tedbirleri daha da netleşerek genişletilmiştir. Aynı çatı altında yaşadığınız...

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının, bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesinin, koca yönünden boşanma sebebi olduğunu ancak bu durumun, kadının haysiyetsiz hayat yaşadığı anlamına gelmediğine hükmetti. Yargıtay, kadının...

u

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ? Uygulamada “anlaşmalı boşanma” olarak ifade edilen kurum, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 fıkrasında düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını...

İtiraz Dilekçesinde Dosya Numarasının Yanlış Yazılması

İtiraz dilekçesinde dosya numarasının yanlış yazsanız bile itirazınız süresinde verilmiş sayılır ve geçerli olur. Özet: 2012/692 esas sayılı dosya üzerinden gönderilen ödeme emrinin 11.12.2012 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine borçlunun süresinde Söğüt İcra Müdürlüğü’nün 2012/693 esas...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.