Kategori: Hukuki Başvurular

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Nedir? Anayasa mahkemesi, günümüz demokrasilerinin ve modern hukuk sistemlerinin yaşamsal bir parçasıdır. Yüzyıllar boyunca hukuk alanındaki en sorunlu başlıklardan birisi olan “yasama faaliyetlerinin yargısal denetimi” kapsamında yaşanan sıkıntılar sonucunda insanoğlu tarafından icâd...

Noterden İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

İHTARNAME “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır. 6098 sayılı Türk...

Yargıtaya Temyiz Başvurusu

Temyiz Başvurusu Nedir?  Temyiz, bir mahkeme tarafından alınan kararda usulsüzlük ya da anayasaya aykırılık şüphesi duyulduğunda üst mahkeme olan Yargıtay’a taşınma işlemine denir. Yargıtay’a taşınan bir davanın istinaf mahkemesinde alınan bozma kararı dışında bütün...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru

AİHM Başvurusu için temel koşullar nelerdir? Her şeyden önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilmek için, şikâyet edeceğiniz devletin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hakkında dâvâ açacağınız devletin) Avrupa Konseyi’ne taraf ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin...

AİHM’e Başvuru İçin Önce Anayasa Mahkemesi’ne Başvurulması Şart

Önce Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Bulunulması Zorunlu Hasan Uzun/Türkiye Kararı (Mayıs 2013) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hasan Uzun/Türkiye davasında (başvuru no: 10755/13) oy çokluğu ile (5’e karşı 2 oy) verdiği kararla, T.C. Anayasa...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.