Yazar: Av. Serhat ARASAN

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Nedir? Anayasa mahkemesi, günümüz demokrasilerinin ve modern hukuk sistemlerinin yaşamsal bir parçasıdır. Yüzyıllar boyunca hukuk alanındaki en sorunlu başlıklardan birisi olan “yasama faaliyetlerinin yargısal denetimi” kapsamında yaşanan sıkıntılar sonucunda insanoğlu tarafından icâd...

Yargılamanın Yenilenmesi

Ceza Muhakemeleri Kanununda kanun yolları ikiye ayrılmıştır. Bunlar olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yollarıdır. Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf ve temyizdir. Olağan kanun yollarına kesinleşmemiş hükümlere karşı başvurulabilir. Olağanüstü kanun yolları ise CMK...

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları

İş kazası davaları niteliği itibari ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesini içerdiğinden ötürü uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usül ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak...

1

Kıdem Tazminatı

Çalışırken olduğu gibi işten ayrılma durumunda da kişilerin bir takım hakları bulunmaktadır. Bu noktada en önemli konulardan birini de kıdem tazminat hakkı oluşturmaktadır. Kıdem tazminatı hakkı işçinin haksız gerekçelerle işten çıkarılmasını frenleyecek bir hak...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.